Ceska och Zacks valpar födda!
3 hanar och 1 tik!

Gkull

Ylva och James valpar födda
2 hanar och 3 tikar!

Hkull


070 480 02 27

info@pepitahills

 

VALPKULLAR

 

Akull

Dkull

Gkull

Bkull

Ekull

Hkull

Ckull

Fkull

Back