Nästa kull planeras till våren 2025

 

 

 

 

 

Jag tillämpar fri prövningsrätt. Det innebär att jag förbehåller mig rätten att välja vem eller vilka som får köpa valp eller vuxen hund av mig, utan att behöva förklara eller ursäkta mig.

 

 

Kenneln är Godkänd av Länsstyrelsen 


Carina Hill Långshyttan

070 480 02 27

cesky@pepitahills


VALPKULLAR

Akull

Dkull

Gkull

Jkull

Mkull

Bkull

Ekull

Hkull

Kkull

Nkull

Ckull

Fkull

Ikull

Lkull

Okull

 

Back


 

Hundar som flyttat